BAZA KOSZALIŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UPRAWNIONYCH DO OTRZYMYWANIA 1,5% PODATKU W 2023 ROKU

(Kolejność organizacji wg posiadanego numeru KRS)

NR KRS NAZWA ORGANIZACJI

 
 • 0000017241 HOSPICJUM IM.ŚW.MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE
 • 0000017282 KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE
 • 0000018107 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA WALKI Z NOWOTWORAMI „POKONAĆ  RAKA”
 • 0000026352 PRACOWNIA POZARZĄDOWA
 • 0000029381 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH. OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: KOŁO W KOSZALINIE
 • 0000031525 STOWARZYSZENIE KARDIOPULS
 • 0000031902 STOWARZYSZENIE KOSZALIŃSKI KLUB „AMAZONKA”
 • 0000036441 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  INTELEKTUALNĄ KOŁO W KOSZALINIE
 • 0000043245 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: KOŁO W KOSZALINIE
 • 0000051371 STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII „MŁODZI-MŁODYM”
 • 0000057551 FUNDACJA ESPERSEN POLSKA
 • 0000059463 STOWARZYSZENIE CHORYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LUBLINIE ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI W KOSZALINIE
 • 0000063545 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KOSZALINIE
 • 0000102990 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOSZALINA
 • 0000109593 AEROKLUB KOSZALIŃSKI
 • 0000128346 STOWARZYSZENIE TEATR PROPOZYCJI „DIALOG” IM.HENRYKI RODKIEWICZ
 • 0000138192 STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL KLUB KOSZALIN
 • 0000141267 ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: Zarząd Rejonowy w Koszalinie
 • 0000145961 KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM
 • 0000146454 FUNDACJA „NAUKA DLA ŚRODOWISKA”
 • 0000154454 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: ODDZIAŁ W KOSZALINIE ul. Andersa 24, 75-012 KOSZALIN
 • 0000160068 KLUB ABSTYNENTA „POMORZE”
 • 0000164036 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „IKAR”
 • 0000166336 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "BEZ RYZYKA"
 • 0000181824 ROTARY CLUB KOSZALIN
 • 0000225587 POLSKI CZERWONY KRZYŻ Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: dla OR PCK w Koszalinie
 • 0000234513 ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI I DOROSŁYCH Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: FILIA W KOSZALINIE
 • 0000235831 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „BĄDŹMY RAZEM”
 • 0000241746 FUNDACJA „POKOLORUJ ŚWIAT” W KOSZALINIE
 • 0000244589 TOWARZYSTWO KOSZALIŃSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ
 • 0000274950 CARITAS „POMAGAM BLIŹNIEMU”
 • 0000276557 „FUNDACJA PARAFIALNA”
 • 0000278465 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ „BRONKA”
 • 0000278582 CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: 0500
 • 0000278953 FUNDACJA DWA SERCA
 • 0000304626 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE
 • 0000313437 KOSZALIŃSKI KLUB STRZELECKI "KALIBER"
 • 0000367678 STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA
 • 0000401725 STOWARZYSZENIE SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START
 • 0000408381 TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO KOSZALIŃSKIE
 • 0000423457 DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI
 • 0000472371 POLSKIE TOWARZYSTWO STOMIJNE POL-ILKO ODDZIAŁ REGIONALNY W KOSZALINIE
 • 0000496082 FUNDACJA „ZDĄŻYĆ Z  MIŁOŚCIĄ”
 • 0000530362 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA
 • 0000551380 STOWARZYSZENIE MAMA W MIEŚCIE KOSZALIN
 • 0000595212 FUNDACJA KOCI LAS
 • 0000637249 100-SIO FUNDACJA
 • 0000679976 FUNDACJA PRZYMIERZE
 • 0000700893 FUNDACJA "MARZENIA DO SPEŁNIENIA"
 • 0000727903 STOWARZYSZENIE "MAJSTERNIA" Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: RAZEM KOSZALIN
 • 0000788034 ATLETYCZNY KLUB SPORTOWY


Baza utworzona przez Pracownię Pozarządową na podstawie: „Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaktualizowanego na dzień 10.01.2023 r. 

Z bazy wyszczególniono organizacje z siedzibą w Koszalinie. Bazę poszerzono o koła/oddziały/okręgi otrzymujące 1,5% za pośrednictwem struktur wojewódzkich lub ogólnopolskich.

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące bazy i akcji „Zostawiam 1% w Koszalinie” prosimy kierować: Pracownia Pozarządowa, Olga Antkowiak, biuro@pracowniapozarzadowa.pl, tel. 94 340 35 23.