Regulamin płatności

Przekazywanie darowizn jednorazowych oraz cyklicznych na rzecz wsparcia działań statutowych Pracowni Pozarządowej mającej siedzibę przy ul. Dworcowej 2, 75-201 Koszalin odbywa się za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań.

Przekazywanie darowizn:

 1. Darczyńcy chcący wesprzeć nasze działania, mogą to zrobić przy pomocy płatności internetowej na stronie www Pracowni Pozarządowej lub za pomocą przelewu tradycyjnego z poziomu prywatnego konta bankowego.

 2. Przekazanie darowizny przy pomocy płatności internetowej na stronie www Pracowni Pozarządowej odbywa się za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań.

 3. Darowizna może być przekazana jednorazowo lub cyklicznie (regularnie, jeden raz w miesiącu).

 4. Każda darowizna wykorzystywana jest wyłącznie w celu realizacji celów statutowych Pracowni Pozarządowej.

 5. Dane osobowe związane z płatnościami przechowywane są przez operatora płatności.

 6. Przekazując darowiznę jednorazową lub cykliczną Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) , w tym na ewentualny kontakt związany z darowizną. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Pozarządowa z siedzibą przy ul. Dworcowej 2, 75-201 Koszalin.

Regulamin płatności cyklicznych:

 1. Darczyńca przekazując płatność cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

 2. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Stowarzyszenia.

 3. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić, logując się na swój profil danymi otrzymanymi w e-mailu po dokonaniu pierwszej płatności cyklicznej.

 4. Na dwa tygodnie przed pobraniem płatności z karty użytkownik jest informowany za pomocą wiadomości e-mail o nadchodzącym pobraniu.

 5. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail biuro@pracowniapozarzadowa.pl